ευχαριστούμε

Welcome ! ευχαριστούμε για την περιήγηση, ! Εδώ προσπαθούμε για να βρείτε ότι ποιο αναγκαίο, και προ πάντων χρήσιμο, στο διαδίκτυο.
Για να (γράψετε) ή για τυχών ελλείψεις, η ότι νιώθετε ενοχλητικό. παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μ@ς.
naznik.las@gmail.com

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

(About Athena Etana:

Athena Etana is the very first psy expander writer, vocalist and performer DJ in Greece. She discovered the psy-trance scene at 1999 when she was really young. Exploring, dancing, listening to the sounds and reaching for the higher connection with nature and space, she started to anthem expression. So, full of pure and unadulterated love for music and while she was a singer in all her life, she started to play as a DJ since 2004. Athena's launch as a psy-vocalist started when she was 15 years old and professionally when she was 16, she collaborated with "IHOR" and Candyflip Records. Athena is studying at the top schools of music technology, production & Live performing in north Greece and she is studying monody as a soprano as well. She has also singed for Jazz / electronic Jazz bands while in the same time she was member in tribal bands. Athena was raised with the simplicity and the spirituality of the Hellenic philosophy in addition with the beauty of knowing other cultures and ways to be connected with the floating energy of space she want to give us all her positive vibes and influences and just make us be full of love for creation, for inspiration, for the divine nature, our divine nature and a need to give all this back... Her first release was for the "Iχώρ" project at Apr. 2007 for the album "Feelings for Healing" now you can find her crystal spontaneous vocals in numerous albums and V.A. 's. Athena was awarded by Hellenic Institutes for her sp

Δεν υπάρχουν σχόλια: